Long stay accommodation

Lets Rent also offers guests accommodation for business purposes.

If you are coming to Slovenia or Croatia for a longer period (more than one week), contact us and we will offer you an apartment / flat / accommodation according to your requirements (appropriate equipment and location).

We will offer you an apartment at competitive prices. We also take care of all other services that you need before coming to a foreign country (necessary documents, taxi transport, accommodation, business advice and other requirements).

SLO

Lets Rent vam nudi namestitve tudi za poslovne namene.

V kolikor prihajate v Slovenijo ali Hrvaško za daljše obdobje (več kot ed teden) nas kontaktirajte in ponudili vam bomo apartma / stanovanje / namestitev glede na vaše zahteve (ustrezna opremljenost in lokacija).

Ponudili vam bomo apartma po konkurenčnih cenah.

Poskrbimo tudi za vse ostale storitv,e katere potrebujete pred prihodom v tujo državo (potrebne dokumente, taksi prevoze, namestitve, svetovanje glede poslovanja in ostale vaše zahteve).